Prevencija

Skrining

Šta je skrining? Rano otkrivanje maligniteta (skrining ili probir) je preventivna multidisciplinarna javno-zdravstvena aktivnost koju inicira država među ...

Posts navigation