Faktori rizikaNezdrava ishrana

Gojaznost i prekomjerna težina

Prekomjerna težina i gojaznost se definišu kao abnormalno ili prekomjerno nakupljanje masti koje može narušiti zdravlje.

Indeks tjelesne mase (BMI) je jednostavan indeks koji se obično koristi za klasifikaciju prekomjerne težine i gojaznosti kod odraslih. Definiše se kao težina osobe u kilogramima podijeljena sa kvadratom njene visine u metrima (kg/m2).

Za odrasle SZO definiše prekomjernu težinu i gojaznost na sljedeći način:

Prekomjerna težina je BMI veći ili jednak 25; a gojaznost je BMI veći ili jednak 30.

BMI predstavlja najkorisniju mjeru prekomjerne težine i gojaznosti na nivou populacije, jer je isti za oba pola i za sve uzraste odraslih. Međutim, treba ga smatrati grubim vodičem, jer možda ne odgovara istom stepenu debljine kod različitih pojedinaca.

Šta uzrokuje gojaznost i prekomjernu težinu?

Osnovni uzrok gojaznosti i prekomjerne težine je energetska neravnoteža između unešenih i utrošenih kalorija. Globalno posmatrano u pitanju su sljedeći faktori:

  • povećan unos energetski guste hrane sa visokim sadržajem masti i šećera;
  • povećanje fizičke neaktivnosti zbog sve više sjedeće prirode mnogih oblika rada, promjene načina prevoza i sve veće urbanizacije.

Koje su uobičajene zdravstvene posljedice prekomjerne težine i gojaznosti?

Povećani BMI je glavni faktor rizika za nezarazne bolesti kao što su:

  • kardiovaskularne bolesti (uglavnom bolesti srca i moždani udar) koje su bile vodeći uzrok smrti u 2012. godini;
  • dijabetes;
  • mišićno-skeletni poremećaji (naročito osteoartritis – degenerativna bolest zglobova koja je veoma onesposobljavajuća);
  • neki karcinomi (uključujući endometrijuma, dojke, jajnika, prostate, jetre, žučne kese, bubrega i debelog crijeva).

Rizik od ovih nezaraznih bolesti raste, sa povećanjem BMI.

Prekomjerna težina u djetinjstvu je povezana sa većim šansama za gojaznost, preranu smrt i invaliditet u odraslom dobu. Ali pored povećanih budućih rizika, gojazna deca doživljavaju poteškoće sa disanjem, povećan rizik od preloma, hipertenziju, rane markere kardiovaskularnih bolesti, insulinsku rezistenciju i psihološke efekte.

Možda vam se dopadne

Komentari su onemogućeni.

0 %