Hronične nezarazne bolesti

Kardiovaskularne bolesti, dijabetes, kancer, hronične respiratorne bolesti

Faktori rizika

Faktori rizika, stres, alkoholizam, nezdrava ishrana, pušenje, fizička neaktivnost